Provincie treft regeling met ambtenaar

ASSEN – De provincie Drenthe heeft een regeling getroffen met de vierde provincieambtenaar die strafontslag zou krijgen.

 

De man, die 33 jaar bij de provincie werkte, werd onder meer foute kilometerdeclaraties verweten. Een recherchebureau had maandenlang zijn auto met een track en trace-systeem uitgerust. Ook werden er rond zijn schorsing omstreden veiligheidsmaatregelen getroffen, omdat de man een gevaar zou zijn vanwege een wapenvergunning. Ook zou hij volgens de track en trace-gegevens van het recherchebureau lid zijn van een motorclub, maar dat bleek helemaal niet te kloppen.

 

Onthullingen
De provinciale politiek eiste daarover opheldering, na onthullingen hierover bij RTV Drenthe en KRO’s Brandpunt. Vorige week was er nog een uren durend debat in de Statencommissie over de kwestie, waar verantwoordelijk VVD-gedeputeerde Henk Brink duidelijkheid over de kwestie moest geven. Maar dat debat leverde niet de antwoorden op die de fracties van SP, GroenLinks en CDA hadden geëist.
Vandaag is tussen de ambtenaar en de provincie Drenthe een regeling getroffen, waar verder niet over gepraat mag worden. Jurist mr. Ferre van de Nadort, die kritiek had op de onderzoeksmethodes en de wijze waarop zijn cliënt ‘gecriminaliseerd’ zou zijn, wil verder dan ook niet reageren. Maar de zaak is hiermee voor zijn cliënt afgedaan.
Doofpot

Fractievoorzitter van de SP in de Staten Ko Vester pleitte voor een goede oplossing voor de werknemer. Hij is dan ook blij dat er een regeling is getroffen. Wel vindt hij het jammer dat er niet duidelijk wat er nou geregeld is. “Het is echt dichtgetimmerd. Het zal een goed akkoord zijn. De commissaris van de Koning heeft twee dagen hard aan een oplossing gewerkt. We zullen helaas nooit weten wat dit de onze gemeenschap heeft gekost”, aldus Vester. “Het is een doofpot-affaire geworden. We zullen nooit weten wat er gespeeld is en hoe er gehandeld is door het college en de provincie. Ik hoop dat we er allemaal van geleerd hebben.”

Oppositiepartijen provincie teleurgesteld over uitleg fraudeonderzoek

ASSEN – Het debat in Provinciale Staten over het omstreden fraudeonderzoek naar provinciale ambtenaren is teleurstellend verlopen volgens de oppositiepartijen. CDA, GroenLinks, SP en D66 verwijten verantwoordelijk gedeputeerde Henk Brink (VVD) ontwijkende antwoorden, waardoor de kwestie ‘blijft hangen’.

PvdA en D66 drongen aan op een openbaar debat, na een reeks van Statenvragen van GroenLinks, SP en CDA, die grote twijfels hebben over de onderzoeksmethodes van het door de provincie ingehuurde recherchebureau Marple. Die twijfel ontstond na nieuwe onthullingen in deze kwestie door RTVDrenthe en KRO’s Brandpunt. Daaruit bleek dat één van de betrokken ambtenaren zo door Marple gecriminaliseerd is, dat er rond zijn schorsing op 3 februari zware beveilingingsmaatregelen nodig waren, zoals beveiligingscamera’s bij teamleiders thuis, het inzetten van een met gepantserd glas beveiligde auto, en het plaatsen van beveiligingsmensen bij één teamleider thuis.

Veiligheid ‘eigen mensen’

Gedeputeerde Brink zegt dat het college van GS van mening is dat de veiligheid van de ‘eigen mensen’ de hoogste prioriteit heeft. “Ten tijde van de schorsing van de betrokken ambtenaren voelden de twee teamleiders zich onveilig. Er is een algemene veiligheidscheck uitgevoerd waaruit naar voren kwam dat er sprake was van een verhoogd veiligheidsrisico. Hierover is contact geweest met het OM. Wij laten onze medewerkers niet in de steek.”

Brink weigerde, ondanks herhaaldelijk vragen, toe te geven dat Marple de risicoanalyse heeft gedaan, maar gaf wel toe dat het Marple was dat ook de veiligheidsmaatregelen uitvoerde en de beveiligingsmensen regelde.
Zorgvuldig

Brink blijft erbij dat alles zorgvuldig is gebeurd en dat er concrete feiten van ernstig plichtsverzuim waren, die het noodzakelijk maakten tegen de vier ambtenaren passende maatregelen te nemen. Twee hebben voorwaardelijk strafontslag en blijven bij de provincie werkzaam, teamleider Erik Koerts krijgt ongeschiktheidsontslag, maar vertrekt tijdelijk naar de provincie Overijssel, en de vierde ambtenaar, die als crimineel is weggezet, is nog in procedure tegen zijn strafontslag. Brink gaf in het debat aan, dat de kwestie ook hem zeker raakt. “Het is mij persoonlijk zwaar gevallen. Het gaat ook mij niet in de koude kleren zitten”, aldus Brink.
Motie

De fracties van SP, CDA, D66 en SP waren zo teleurgesteld over de halve en ontwijkende antwoorden van gedeputeerde Brink, dat ze aanvankelijk in juli in een Provinciale Statenvergadering de zaak opnieuw wilden bespreken, om alle antwoorden alsnog te krijgen. Zo willen ze weten waarom nu precies Marple in huis is gehaald, waarom er precies een verhoogd veiligheidsrisico was, en wie dat nu heeft vastgesteld. Maar omdat de coalititepartijen PvdA en VVD, en de ChristenUnie daar niet voor voelen, wachten de partijen nu toch eerst het oordeel van de rechter af. “Als dan blijkt dat het fout afloopt voor de provincie, dan kan gedeputeerde Brink een motie van wantrouwen verwachten”, aldus SP-Statenfractievoorzitter Ko Vester.
Oud-rechercheur Dick Gosewehr, die het fraudeonderzoek van Marple al eerder broddelwerk noemde, zegt dat gedeputeerde Brink ‘geen goede relatie heeft met de waarheid’. Hij vindt dat de fracties het Marple-onderzoek in handen moeten krijgen, wat de gedeputeerde weigert vrij te geven. Gosewehr, die dat rapport heeft geanalyseerd, zegt dat hij daar wel graag aan mee werkt.
Jurist mr. Ferre van de Nadort, die de vierde ambtenaar bijstaat, wacht de rechtszaak af. Wat hem betreft, komt die zo snel mogelijk. “Dan wordt de zaak pas echt duidelijk”, aldus Van de Nadort. De provincie Drenthe houdt de deur nog open voor een gesprek, zo liet Brink nog eens nadrukkelijk weten, maar de jurist wil dat alleen maar als het strafontslag eerst van tafel gaat.

Gedeputeerde @HenkBrinkDr over #fraudekwestie #amtenaren; gaat ook mij niet in koude kleren zitten. Deur open, wel via advocaten dan!!

— margriet benak (@MargrietBenak) 18 juni 2014

PvdA en D66: openbaar debat over fraudeonderzoek provincie

ASSEN – Een openbaar debat op woensdag 18 juni over de ambtenarenkwestie op het provinciehuis en het omstreden rechercheonderzoek van Marple. Dat willen D66 en PvdA in Provinciale Staten.

Aanleiding zijn nieuwe onthullingen bij RTV Drenthe en Brandpunt afgelopen weekend over omstreden onderzoeksmethodes, het criminaliseren van een ambtenaar op basis van onjuiste conclusies, en het inzetten van zware beveiliging.


Onthutsend

Na schriftelijke Statenvragen gisteren van CDA, SP en GroenLinks, vindt PvdA-Statenlid Roelie Goettsch het tijd voor een openbaar debat. De PvdA noemt de onthullingen ‘onthutsend’ en vindt dat die de provincie schaden. Goettsch vindt dat dit beeld door GS rechtgezet moet worden door in het openbaar aan te geven hoe de onderzoekers te werk zijn gegaan, waarom zware beveiligingsmaatregelen zijn getroffen en welke beweringen nu wel en niet juist zijn.
Schadelijk
D66-Statenfractievoorzitter Marianne van der Tol heeft, nu er zoveel Statenvragen liggen, inmiddels alle fractievoorzitters benaderd met het verzoek om de kwestie op de agenda te zetten van de Statencommissie Financiën en Bestuur van 18 juni. Ze schrijft: “De achterliggende gedachte van ons verzoek is dat er door de onthullingen een beeld van de provincie is ontstaan dat schadelijk en ongewenst zou kunnen zijn. We hopen dat tijdens de vergadering feiten en geruchten gescheiden kunnen worden, en dat er meer duidelijkheid komt.” D66 wil voorkomen dat dit een langslepende kwestie wordt.
Gerehabiliteerd
Het college van Gedeputeerde Staten beraadt zich vandaag over het verzoek voor bespreking van de kwestie op 18 juni. De Beiler jurist mr. Ferre van de Nadort, die een 58-jarige ambtenaar bijstaat die na 33 jaar strafontslag krijgt, noemt het ‘terecht’ dat de politiek zich nu roert. Zijn cliënt is de man vanwege wie de provincie zware beveiliging liet inzetten ten tijde van zijn schorsing omdat hij ‘een risico kon vormen’. Volgens Marple was hij lid van een criminele motorclub in Hoogeveen en zou hij als jager ook vuurwapens thuis hebben. Van de Nadort: “Ik hoop dat hierdoor duidelijk wordt hoe de zaak werkelijk zit en dat mijn cliënt gerehabiliteerd wordt.”
De jurist wacht nog altijd op een uitnodiging voor een gesprek met de provincie, waarvoor hij al herhaaldelijk een verzoek heeft ingediend. De provincie wil verder niet op de kwestie reageren. Daarbij wordt ook als reden aangevoerd ‘dat ze met partijen in gesprek is’.