PvdA en D66: openbaar debat over fraudeonderzoek provincie

ASSEN – Een openbaar debat op woensdag 18 juni over de ambtenarenkwestie op het provinciehuis en het omstreden rechercheonderzoek van Marple. Dat willen D66 en PvdA in Provinciale Staten.

Aanleiding zijn nieuwe onthullingen bij RTV Drenthe en Brandpunt afgelopen weekend over omstreden onderzoeksmethodes, het criminaliseren van een ambtenaar op basis van onjuiste conclusies, en het inzetten van zware beveiliging.


Onthutsend

Na schriftelijke Statenvragen gisteren van CDA, SP en GroenLinks, vindt PvdA-Statenlid Roelie Goettsch het tijd voor een openbaar debat. De PvdA noemt de onthullingen ‘onthutsend’ en vindt dat die de provincie schaden. Goettsch vindt dat dit beeld door GS rechtgezet moet worden door in het openbaar aan te geven hoe de onderzoekers te werk zijn gegaan, waarom zware beveiligingsmaatregelen zijn getroffen en welke beweringen nu wel en niet juist zijn.
Schadelijk
D66-Statenfractievoorzitter Marianne van der Tol heeft, nu er zoveel Statenvragen liggen, inmiddels alle fractievoorzitters benaderd met het verzoek om de kwestie op de agenda te zetten van de Statencommissie Financiën en Bestuur van 18 juni. Ze schrijft: “De achterliggende gedachte van ons verzoek is dat er door de onthullingen een beeld van de provincie is ontstaan dat schadelijk en ongewenst zou kunnen zijn. We hopen dat tijdens de vergadering feiten en geruchten gescheiden kunnen worden, en dat er meer duidelijkheid komt.” D66 wil voorkomen dat dit een langslepende kwestie wordt.
Gerehabiliteerd
Het college van Gedeputeerde Staten beraadt zich vandaag over het verzoek voor bespreking van de kwestie op 18 juni. De Beiler jurist mr. Ferre van de Nadort, die een 58-jarige ambtenaar bijstaat die na 33 jaar strafontslag krijgt, noemt het ‘terecht’ dat de politiek zich nu roert. Zijn cliënt is de man vanwege wie de provincie zware beveiliging liet inzetten ten tijde van zijn schorsing omdat hij ‘een risico kon vormen’. Volgens Marple was hij lid van een criminele motorclub in Hoogeveen en zou hij als jager ook vuurwapens thuis hebben. Van de Nadort: “Ik hoop dat hierdoor duidelijk wordt hoe de zaak werkelijk zit en dat mijn cliënt gerehabiliteerd wordt.”
De jurist wacht nog altijd op een uitnodiging voor een gesprek met de provincie, waarvoor hij al herhaaldelijk een verzoek heeft ingediend. De provincie wil verder niet op de kwestie reageren. Daarbij wordt ook als reden aangevoerd ‘dat ze met partijen in gesprek is’.