PTSS EN POLITIE.

Wanneer u PTSS heeft dan wilt u herstellen. Maar ook een compensatie
van lichamelijke, psychische en financiële schade.

Bel ons gerust.

0593-543880

Als politieagent kunt u te maken krijgen met herhaalde traumatische situaties. U kunt dan vroeg of laat te maken hebben met een Posttraumatische Stressstoornis (PTSS). Tijdige onderkenning – ook bij uw collega’s en leidinggevenden – is belangrijk om goede behandeling mogelijk te maken. Daarnaast is het van belang om uw rechtspositie als politieagent veilig te stellen en schade vergoed te krijgen.

Wij staan u juridisch bij met het verhalen van uw schade. Ook staan wij u indien nodig rechtspositioneel bij. Jammer genoeg zijn de problemen vaak niet beperkt tot de PTSS. Daarom besteden wij ook aandacht aan uw rechtspositie. Wij hebben ons gespecialiseerd in zaken waarbij de persoon van onze cliënten wordt geschaad.

In de rubriek “uit de praktijk” besteden wij aandacht aan het dossier van Kees, een politieagent met 33 jaar diensttijd die te maken kreeg met PTSS.

PTSS vaak lastig te onderkennen

Veiligstellen van uw rechtspositie

In de meeste gevallen uiten de symptomen van PTSS zich pas na vele jaren. De eerste symptomen van PTSS worden meestal niet of niet op tijd onderkend. Dat is in ieder geval onze mening. In veel gevallen mondt dit uit in het uitblijven van erkenning of onjuiste diagnoses. Langdurige ziekte al dan niet in combinatie met een arbeidsconflict, is geen uitzondering.

Door de wijze waarop PTSS zich uit, is het voor zowel de betrokkene als voor de omgeving niet altijd duidelijk wat er aan de hand is. Daardoor zijn er vaak meer problemen. Wij richten ons ook op die problemen en zorgen er voor dat u aan uw herstel kunt werken en u op uw behandeling kunt richten.

Voorop staat dan ook dat de prioriteit ligt bij het veiligstellen van uw rechtspositie, eventuele schadevergoeding, terwijl ondertussen uw behandeling mogelijk wordt gemaakt.

mr. F. (Ferre) van de Nadort

Vanaf 1999 heb ik PTSS-zaken behandeld. Eerst in dienst van Defensie. In 2004 heb ik de dienst verlaten. Ik ben mij gaan inzetten voor de erkenning van PTSS als beroepsziekte en voor adequate begeleiding. Nu sta ik PTSS'ers bij in hun - vaak uitzichtloze - strijd tegen (ex-)werkgevers.

(PSYCHISCH) LETSEL op het WERK


Weten wat onze specialisten in uw zaak kunnen betekenen?

Leg uw zaak aan ons voor en wij vertellen u wat wij voor u kunnen doen. Het eerste consult is gratis en vrijblijvend, zo weet u waar u aan toe bent en zit u nergens aan vast!

Lees meer…

Zorgvuldig onderzoek bij PTSS

Vaststellen wat er aan de hand is

Zorgvuldig onderzoek is van groot belang. Specifiek naar PTSS. Alleen zo kan worden vastgesteld of er sprake is van PTSS. Ook kan zo worden vastgesteld of het PTSS verband houdt met uw werkzaamheden bij de Nationale Politie. Dat is van belang om uw schade te kunnen verhalen. Maar belangrijker nog: om u op de juiste manier te laten behandelen.

U kunt een onderzoek door de Nationale Politie laten verrichten. Voorstelbaar is, dat u dat niet door de uw werkgever wilt laten verrichten. Maar door een onafhankelijke instantie. De Circulaire PTSS Politie biedt in veel gevallen ook die mogelijkheid. Wij adviseren u daarbij en maken een en ander in voorkomend geval mogelijk.

PTSS en schadevergoeding

Uw schade vergoed

Wanneer bij u PTSS is vastgesteld, dan kunt u mogelijk aanspraak maken op de geldende rechtspositionele regeling(en), waaronder smartengeld. In verreweg de meeste gevallen, is deze vergoeding niet voldoende. Een bovenwettelijke schadevergoeding is dan noodzakelijk. Daarom doen wij in veel gevallen ook namens u een beroep op een volledige schadevergoeding. Of en in hoeverre dat mogelijk is, hangt af van veel omstandigheden. Bijvoorbeeld hoe u PTSS hebt opgelopen en op welke wijze in uw geval door de Nationale Politie is gehandeld. Ook de verleende nazorg is hierbij relevant.

Handel snel bij (een vermoeden van) PTSS

De politie houdt u aan verjaringstermijnen

De Nationale Politie houdt vast aan de verjaringstermijn van 5 jaar. Tussen 9 september en 31 december 2014 is deze verjaringstermijn tijdelijk verruimd. Volgens deze “coulanceregeling” konden politiemensen die PTSS hadden opgelopen een beroep doen op de schadevergoeding uit deze regeling. Dan moesten zij dit wel doen gedurende de drie maanden dat de regeling open stond. De (beperkte) vergoedingen werden tegen finale kwijting verstrekt.

Het is zaak dat u zich bij een (vermoeden van) PTSS zo spoedig mogelijk bij ons meldt. Zo kan zo snel mogelijk een (onafhankelijk) onderzoek naar PTSS worden gedaan. Ook verliest u dan geen kostbare tijd. Tijd die u ook kunt besteden aan herstel.

De achtergronden van PTSS bij de politie

Een beknopt overzicht van de totstandkoming van regelgeving bij de politie

De Nationale Politie verwacht 1.500 tot 2.500 politieagenten met PTSS per jaar. Dat kwam in een uitzending van Zembla op 12 februari 2014 naar voren. De politie erkent sinds eind 2012 dat PTSS een beroepsziekte is. Aanleiding daarvoor was een uitspraak van een rechter op 29 november 2012. Volgens die uitspraak moest er dan wel sprake zijn van ‘buitensporige werkomstandigheden’.

Sinds 2013 is de Circulaire PTSS Politie van kracht. De eis van buitensporige werkomstandigheden stelt de Circulaire PTSS Politie niet. Ook is bepaald, dat de werkgerelateerde PTSS een beroepsziekte is. Verder is in de BARP een forfaitaire vergoeding opgenomen. Wel moet dan vast staan dat er sprake is van een PTSS die door de werkzaamheden bij de Politie is ontstaan.

SECOND OPINION


Ontevreden over uw huidige advocaat of rechtshulpverlener?

Heeft u twijfel over de wijze waarop uw huidige advocaat of rechtsbijstandverzekeraar met uw zaak omgaat? Dan kunt u uw zaak aan ons voorleggen. Wij geven u dan een eerlijk en duidelijk oordeel!

PTSS en Politie

Moordsporen

Op zoek naar de waarheid achter de cold cases Door: Jolande van der Graaf en Dick Gosewehr In dit fascinerende boek doen misdaadverslaggever Jolande van der Graaf en oud-rechercheur Dick Gosewehr...
Circulaire PTSS Politie

PTSS Politie: Tijdelijke werkafspraken tot 1 juli 2013

Sinds januari 2013 is de circulaire PTSS Politie van kracht. Deze circulaire beschrijft hoe voor medewerkers van de politie met de diagnose PTSS tot de beslissing wordt gekomen om de ziekte PTSS ook a...