Twijfelachtig recherchewerk brengt een brugwachter aan de afgrond

NRC Handelsblad: Een brugwachter, een muskusrattenvanger en een fietspadencontroleur. Gewone ambtenaren zoals zij werden de dupe van dubieus integriteitsonderzoek.

Foto: Henk van de Veen

Op kerstavond in 2012 wist voormalig provincieambtenaar Peter Wolff dat hij niet dieper kon zinken. Hij woonde illegaal in een caravan in het gehucht Kopstukken, nabij Stadskanaal, had geen huis meer, geen geld, geen werk, geen perspectief. Zijn suikerziekte en psoriasis speelden op. Buiten was het min 21.

Hoe ben ik hier in godsnaam terechtgekomen, vroeg Wolff zich af. En hoe kom ik hier ooit weer weg?

Het is een wonder dat hij het kan navertellen, zegt Wolff. Hij zit aan tafel bij zijn raadsman Ferre van de Nadort, in diens kantoor in het oude stationsgebouwtje van Beilen. De dochter van Van de Nadort brengt koffie.

Oud-militair Van de Nadort is in het dagelijks leven bedrijfsjurist, maar bekommert zich circa één dag in de week om mensen die in zijn ogen ‘onterecht ontslagen’ zijn. Zoals Wolff: door het onderzoek van Van de Nadort is de afgelopen twee jaar steeds duidelijker geworden van welke opeenstapeling van misverstanden, blunders en provinciale stijfkoppigheid Wolff aan de grond brachten. En niet alleen hij, maar nog zeven provincieambtenaren in het noorden van het land.

Lees het hele artikel in het NRC Handelsblad

Provincie treft regeling met ambtenaar

ASSEN – De provincie Drenthe heeft een regeling getroffen met de vierde provincieambtenaar die strafontslag zou krijgen.

 

De man, die 33 jaar bij de provincie werkte, werd onder meer foute kilometerdeclaraties verweten. Een recherchebureau had maandenlang zijn auto met een track en trace-systeem uitgerust. Ook werden er rond zijn schorsing omstreden veiligheidsmaatregelen getroffen, omdat de man een gevaar zou zijn vanwege een wapenvergunning. Ook zou hij volgens de track en trace-gegevens van het recherchebureau lid zijn van een motorclub, maar dat bleek helemaal niet te kloppen.

 

Onthullingen
De provinciale politiek eiste daarover opheldering, na onthullingen hierover bij RTV Drenthe en KRO’s Brandpunt. Vorige week was er nog een uren durend debat in de Statencommissie over de kwestie, waar verantwoordelijk VVD-gedeputeerde Henk Brink duidelijkheid over de kwestie moest geven. Maar dat debat leverde niet de antwoorden op die de fracties van SP, GroenLinks en CDA hadden geëist.
Vandaag is tussen de ambtenaar en de provincie Drenthe een regeling getroffen, waar verder niet over gepraat mag worden. Jurist mr. Ferre van de Nadort, die kritiek had op de onderzoeksmethodes en de wijze waarop zijn cliënt ‘gecriminaliseerd’ zou zijn, wil verder dan ook niet reageren. Maar de zaak is hiermee voor zijn cliënt afgedaan.
Doofpot

Fractievoorzitter van de SP in de Staten Ko Vester pleitte voor een goede oplossing voor de werknemer. Hij is dan ook blij dat er een regeling is getroffen. Wel vindt hij het jammer dat er niet duidelijk wat er nou geregeld is. “Het is echt dichtgetimmerd. Het zal een goed akkoord zijn. De commissaris van de Koning heeft twee dagen hard aan een oplossing gewerkt. We zullen helaas nooit weten wat dit de onze gemeenschap heeft gekost”, aldus Vester. “Het is een doofpot-affaire geworden. We zullen nooit weten wat er gespeeld is en hoe er gehandeld is door het college en de provincie. Ik hoop dat we er allemaal van geleerd hebben.”

PvdA en D66: openbaar debat over fraudeonderzoek provincie

ASSEN – Een openbaar debat op woensdag 18 juni over de ambtenarenkwestie op het provinciehuis en het omstreden rechercheonderzoek van Marple. Dat willen D66 en PvdA in Provinciale Staten.

Aanleiding zijn nieuwe onthullingen bij RTV Drenthe en Brandpunt afgelopen weekend over omstreden onderzoeksmethodes, het criminaliseren van een ambtenaar op basis van onjuiste conclusies, en het inzetten van zware beveiliging.


Onthutsend

Na schriftelijke Statenvragen gisteren van CDA, SP en GroenLinks, vindt PvdA-Statenlid Roelie Goettsch het tijd voor een openbaar debat. De PvdA noemt de onthullingen ‘onthutsend’ en vindt dat die de provincie schaden. Goettsch vindt dat dit beeld door GS rechtgezet moet worden door in het openbaar aan te geven hoe de onderzoekers te werk zijn gegaan, waarom zware beveiligingsmaatregelen zijn getroffen en welke beweringen nu wel en niet juist zijn.
Schadelijk
D66-Statenfractievoorzitter Marianne van der Tol heeft, nu er zoveel Statenvragen liggen, inmiddels alle fractievoorzitters benaderd met het verzoek om de kwestie op de agenda te zetten van de Statencommissie Financiën en Bestuur van 18 juni. Ze schrijft: “De achterliggende gedachte van ons verzoek is dat er door de onthullingen een beeld van de provincie is ontstaan dat schadelijk en ongewenst zou kunnen zijn. We hopen dat tijdens de vergadering feiten en geruchten gescheiden kunnen worden, en dat er meer duidelijkheid komt.” D66 wil voorkomen dat dit een langslepende kwestie wordt.
Gerehabiliteerd
Het college van Gedeputeerde Staten beraadt zich vandaag over het verzoek voor bespreking van de kwestie op 18 juni. De Beiler jurist mr. Ferre van de Nadort, die een 58-jarige ambtenaar bijstaat die na 33 jaar strafontslag krijgt, noemt het ‘terecht’ dat de politiek zich nu roert. Zijn cliënt is de man vanwege wie de provincie zware beveiliging liet inzetten ten tijde van zijn schorsing omdat hij ‘een risico kon vormen’. Volgens Marple was hij lid van een criminele motorclub in Hoogeveen en zou hij als jager ook vuurwapens thuis hebben. Van de Nadort: “Ik hoop dat hierdoor duidelijk wordt hoe de zaak werkelijk zit en dat mijn cliënt gerehabiliteerd wordt.”
De jurist wacht nog altijd op een uitnodiging voor een gesprek met de provincie, waarvoor hij al herhaaldelijk een verzoek heeft ingediend. De provincie wil verder niet op de kwestie reageren. Daarbij wordt ook als reden aangevoerd ‘dat ze met partijen in gesprek is’.
BEILEN/ASSEN – Vier geschorste provincieambtenaren krijgen strafontslag wegens ernstig plichtsverzuim. Maar volgens de jurist die een van de mannen bijstaat, is er sprake van onterechte verwijten en ontoelaatbare onderzoekspraktijken.

Grof geschut

Jurist Ferre van de Nadort vindt dat er met ‘grof geschut’ is gewerkt, als het gaat om de onderzoeksmethoden van het recherchebureau Marple. Dat deed voor de provincie maandenlang onderzoek naar, in eerste instantie, drie provincieambtenaren in de buitendienst.
De jurist uit Beilen wijst op het toepassen van een track and trace-systeem, waarbij drie maanden lang de privéauto van zijn cliënt met een zender is gevolgd. “Dit zijn methoden die je niet zou verwachten in een land als Nederland, waarbij er er geen redelijke verdenking is. Dit is buiten elke proportie.”

Plichtsverzuim

Het onderzoek naar ernstig plichtsverzuim onder de provincieambtenaren begon vorig najaar. Dat werd ingesteld na signalen van ontoelaatbare praktijken, zoals handel in gekapt hout dat voor eigen gewin werd doorverkocht, en er zouden te makkelijk spullen worden meegenomen die voor de sloop waren. Drie ambtenaren in de buitendienst kwamen bij het onderzoek in beeld. Verlofuren De cliënt van Van de Nadort, die toezicht hield op bouwprojecten in de provincie, wordt uiteindelijk verweten dat hij niet zorgvuldig met de werk- en verlofuren omging en dat hij te veel dienstkilometers heeft gedeclareerd.
In december kreeg de man nog een goede beoordeling, terwijl er op dat moment onderzoek naar hem gedaan werd. Klokkenluider Een van de ambtenaren, die ook strafontslag krijgt, is oud-PvdA-raadslid Erik Koerts uit Westerbork. Hij was teamleider bij de provincie en kaartte de praktijken aan, maar werd half februari zelf geschorst omdat hij over het onderzoek had gepraat met derden. Dat is ontdekt door het afluisteren van telefoongesprekken. Dat wordt hem zo zwaar aangerekend, dat ook hem ernstig plichtsverzuim wordt verweten. Zijn advocaat laat weten ‘zwaar in de tegenaanval te gaan’. Ook hij vindt dat er zwaar geschut wordt gebruikt.

Zienswijze

Gedeputeerde Henk Brink wil inhoudelijk niet reageren op wat de ambtenaren nu misdaan hebben en ook niet op de onderzoeksmethoden. Hij wil alleen maar kwijt dat ‘er wel degelijk wat aan de hand is en dat er zorgvuldig is gehandeld, waarbij de provincie beslist niet over één nacht ijs is gegaan’. “Maar ze hebben nog de tijd om hun zienswijze te geven, want het strafontslag is nog niet definitief,” aldus Brink.