VRIJBLIJVEND EERSTE CONSULT

Wilt u weten wat wij voor u kunnen doen? Leg dan uw zaak aan ons voor
en wij vertellen u wat wij voor u kunnen doen. Het eerste gesprek is gratis en
vrijblijvend. Zo weet u waar u aan toe bent en zit u nergens aan vast!

Neem vrijblijvend contact op

0593-543880

Een goede kennismaking vinden wij belangrijk. Wij willen weten wie u bent en u moet weten wie uw belangen behartigt en waar u aan toe bent. Zeker wanneer er voor u veel op het spel staat.  

Het doel van het (gratis en) vrijblijvende eerste consult is het krijgen van een eerste indruk van uw zaak. Daarmee kunnen wij aangeven wat u kunt verwachten. Indien mogelijk geven wij een eerste advies c.q. inschatting van uw zaak.

Het eerste consult duurt ongeveer 30 minuten. In die tijd proberen wij zo kernachtig mogelijk uw zaak te bespreken. Het is verstandig om uw verhaal voor uzelf goed op papier te zetten. Dat helpt om een goed overzicht te krijgen van uw dossier. Ook krijgen wij dan tijdens het eerste consult snel en accuraat informatie te krijgen. Zo heeft u het meeste aan dit consult. Een leidraad voor een samenvatting van uw dossier:

  • de aanvang van uw dienstverband;
  • de laatste functie die u bekleedde;
  • een kort overzicht van de lopende procedures;
  • een kort overzicht van de gebeurtenissen in uw dossier;
  • indien er onderzoeken hebben plaatsgehad: welke onderzoeken, wanneer en wat waren de conclusies;
  • indien u een bedrijfsarts heeft bezocht: data van de bezoeken en het advies;
  • indien er een arbeidsdeskundig advies is: datum en advies;
  • indien er een oordeel van het UWV is gedaan: soort oordeel en inhoud van het oordeel;
  • alles waarvan u verder vindt dat relevant voor uw zaak is, bij voorkeur in chronologische volgorde.

STUUR GEEN MEDISCHE GEGEVENS


Medische gegevens horen te blijven waar ze zijn: bij artsen!

Wij verlenen rechtsbijstand. Wij zijn geen artsen. Ook een eventuele rechter is dat hoogstwaarschijnlijk niet. Daarom wordt indien nodig een zogenoemde leken-rapportage opgesteld door een arts (medisch adviseur). Die vraagt uw medische gegevens (met uw toestemming) op en vertaalt deze in juridisch relevante feiten. Hij heeft, net als uw behandelend arts, medische geheimhouding. Op die manier blijven uw medische gegevens waar ze horen: bij artsen.