PTSS EN DEFENSIE.

Wanneer u PTSS heeft dan wilt u herstellen. Maar ook een compensatie
van lichamelijke, psychische en financiële schade.

Bel ons gerust.

0593-543880

(PSYCHISCH) LETSEL op het WERK


Weten wat onze specialisten in uw zaak kunnen betekenen?

Leg uw zaak aan ons voor en wij vertellen u wat wij voor u kunnen doen. Het eerste consult is gratis en vrijblijvend, zo weet u waar u aan toe bent en zit u nergens aan vast!

Lees meer…

Als militair kunt u te maken krijgen met herhaalde traumatische situaties. U kunt dan vroeg of laat te maken hebben met een Posttraumatische Stressstoornis (PTSS). Tijdige onderkenning – ook bij uw collega’s en leidinggevenden – is belangrijk om goede behandeling mogelijk te maken. Daarnaast is het van belang om uw rechtspositie als militair veilig te stellen en schade vergoed te krijgen.

Wij staan u juridisch bij met het verhalen van uw schade. Ook staan wij u indien nodig rechtspositioneel bij. Jammer genoeg zijn de problemen vaak niet beperkt tot de PTSS. Daarom besteden wij ook aandacht aan uw rechtspositie. Wij hebben ons gespecialiseerd in zaken waarbij de persoon van onze cliënten wordt geschaad.

Veiligstellen van uw rechtspositie

PTSS vaak lastig te onderkennen

In de meeste gevallen uiten de symptomen van PTSS zich pas na vele jaren. De eerste symptomen van PTSS worden meestal niet of niet op tijd onderkend. Dat is in ieder geval onze mening. In veel gevallen mondt dit uit in het uitblijven van erkenning of onjuiste diagnoses. Langdurige ziekte al dan niet in combinatie met een arbeidsconflict, is geen uitzondering.

Door de wijze waarop PTSS zich uit, is het voor zowel de betrokkene als voor de omgeving niet altijd duidelijk wat er aan de hand is. Daardoor zijn er vaak meer problemen. Wij richten ons ook op die problemen en zorgen er voor dat u aan uw herstel kunt werken en u op uw behandeling kunt richten.

Voorop staat dan ook dat de prioriteit ligt bij het veiligstellen van uw rechtspositie, eventuele schadevergoeding, terwijl ondertussen uw behandeling mogelijk wordt gemaakt.

mr. F. (Ferre) van de Nadort

Vanaf 1999 heb ik PTSS-zaken behandeld. Eerst in dienst van Defensie. In 2004 heb ik de dienst verlaten. Ik ben mij gaan inzetten voor de erkenning van PTSS als beroepsziekte en voor adequate begeleiding. Nu sta ik PTSS'ers bij in hun - vaak uitzichtloze - strijd tegen (ex-)werkgevers.

Haarlem en Utrecht zetten veteraan met PTSS in de kou

De verantwoordelijkheid voor de huisvesting van veteranen ligt in veel gevallen bij gemeenten. Dat gaat in de veel gevallen niet goed. Men is onvoldoende doordrongen van de verplichting en van de prob...

OPROEP: meld klachten trage afwikkeling door Defensie

Ik roep veteranen met PTSS op om hun ervaringen met Defensie bij mij te melden. Het gaat om klachten over de wijze en snelheid waarmee door Defensie met PTSS, en de afwikkeling daarvan, omgaat. Ook ve...

Traumatisch ten onder in de Defensie-bureaucratie

TROUW, door: Gert Jan Rohmensen Getraumatiseerde veteranen moeten vaak vele jaren wachten voordat hun schadeclaims zijn afgehandeld door het ministerie van defensie. De Nationale Ombudsman wi...

Vaststellen wat er aan de hand is

Zorgvuldig onderzoek

Zorgvuldig onderzoek is van groot belang. Specifiek naar PTSS. Alleen zo kan worden vastgesteld of er sprake is van PTSS. Ook kan zo worden vastgesteld of het PTSS verband houdt met uw werkzaamheden bij Defensie. Dat is van belang om uw schade te kunnen verhalen. Maar belangrijker nog: om u op de juiste manier te laten behandelen.

Uw schade vergoed

PTSS en schadevergoeding

Wanneer bij u PTSS is vastgesteld, dan kunt u mogelijk aanspraak maken op de geldende rechtspositionele regeling(en), waaronder smartengeld. In verreweg de meeste gevallen, is deze vergoeding niet voldoende. Een bovenwettelijke schadevergoeding is dan noodzakelijk. Daarom doen wij in veel gevallen ook namens u een beroep op een volledige schadevergoeding. Of en in hoeverre dat mogelijk is, hangt af van veel omstandigheden. Bijvoorbeeld hoe u PTSS hebt opgelopen en op welke wijze in uw geval door uw werkgever is gehandeld. Ook de verleende nazorg is hierbij relevant.

Wacht niet te lang

Handel snel bij (een vermoeden van) PTSS

Het is zaak dat u zich bij een (vermoeden van) PTSS zo spoedig mogelijk bij ons meldt. Zo kan zo snel mogelijk een (onafhankelijk) onderzoek naar PTSS worden gedaan. Ook verliest u dan geen kostbare tijd. Tijd die u ook kunt besteden aan herstel.