Vliegschool Defensie op Woensdrecht in ‘erbarmelijke staat’

WOENSDRECHT – Het defensie-complex waar Nederlandse piloten worden opgeleid, verkeert in ‘erbarmelijke staat’. Dat zegt de Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht. Maatregelen zijn volgens hem snel noodzakelijk.

Door: John Bas, BN De Stem;  bron foto:  ‘Collectie Nederlands Instituut voor Militaire Historie’ 

 

Schimmel

Defensie-ombudsman Hans van Griensven schreef een vernietigend verslag over zijn werkbezoek aan de Koninklijke Militaire School Luchtmacht Woensdrecht, eerder dit jaar. BN DeStem beschikt over de rapportage van de generaal-majoor. Die constateert tal van tekortkomingen op het opleidingscentrum.

Hij hekelt met name de veertig jaar oude huisvesting van het 131 Squadron op de vliegbasis, waar alle luchtmachtvliegers hun zware opleiding krijgen. De onafhankelijke inspecteur schrijft over de leslokalen en kantoren dat hij ‘met eigen ogen heeft mogen aanschouwen dat de schimmel inmiddels op de muren staat’.

 

Beklag

Nieuwbouw is volgens iedereen noodzaak, daarvoor werd zelfs in december 2010 vergunning afgegeven. Defensiemedewerkers doen hun beklag over het uitstel dat volgens hen de dagelijkse bedrijfsvoering belemmert. Zo moeten monteurs vanwege het slechte staat van het complex nu op verschillende andere plekken op de vliegbasis opereren.

De inspecteur adviseert de Commandant Luchtstrijdkrachten in de luchtmachttoren in Breda ‘indringend om snel iets aan de situatie te doen’. Als dat niet kan, moet Defensie met tijdelijke kabines de huisvesting verbeteren. Hij kreeg als reactie dat de nieuwbouw voor de vliegschool ‘naar verwachting start in 2021′.

 

‘Geld genoeg’

Jurist Ferre van de Nadort, oud luchtmachtmedewerker die de rapportages over de Woensdrechtse situatie boven tafel kreeg, gelooft niet dat gebrek aan financiën het probleem is. ,,Geld is er genoeg, maar Defensie weet het niet op de juiste plek te krijgen. Defensie heeft de verplichting om voor een veilige werkomgeving voor haar werknemers te zorgen. Het is stuitend hoe keer op keer nieuwe incidenten aan het licht komen.”

Naar aanleiding van de kritiek van de ombudsman, meldt luchtmachtwoordvoerder Sidney Plankman desgevraagd, wordt inmiddels bekeken of noodhuisvesting op de vliegbasis op korte termijn uitkomst kan bieden. Vorige week nog werd bekend dat Defensie plotsklaps honderden militairen van Huis ter Heide moest onderbrengen in hotels in de omgeving van Zeist omdat de hygiëne in de slaapgebouwen ernstig onder de maat is. Met de 240 legerkamers bij de vliegschool op Woensdrecht is volgens insiders niks mis.

 

Werkdruk

Tijdens zijn bezoek aan de luchtmachtschool op de Vliegbasis Woensdrecht noteerde de inspecteur tal van klachten bij defensiemedewerkers over volgens hen inefficiënte bedrijfsvoering en het materiaal waarmee ze moeten werken.

Zo vertoont het nieuwe automatiseringssystemen bij de meteorologische dienst nog ‘veel kinderziektes’ Vliegers signaleerden loskomende Chroom 6-houdende verf in de cockpit van een PC-7-lesvliegtuig. Informatiedeskundigen, brandweerlieden en de luchtverkeersleiders klaagden over een groot aantal vacatures en de hoge werkdruk.

 

Gesloten

Bij gebrek aan mensen in ‘de toren’ zijn ze om veiligheidsredenen soms zelfs genoodzaakt het vliegveld gesloten te houden.

Piloten van het 113 Squadron (vinden dat ze te weinig tijd hebben voor goede begeleiding van de leerlingen op de elementaire militaire vlieger opleiding die worden getraind om Chinooks, Apaches, F16’s en de nieuwe F-35 te vliegen.

 


 

Hoe de renovatie van de huisvesting van 131 Sqn (EMVO) 10 jaar op zich laat wachten

Hoe lang de huisvesting al onder de maat was, is niet uit de beschikbare documenten op te maken. In ieder geval moet het in 2010 al duidelijk zijn geweest dat de sanitaire voorzieningen moesten worden vervangen, want in 2010 werd daarvoor een omgevingsvergunning aangevraagd. Pas in 2013 wordt een tender uitgeschreven en deze wordt als gevolg van gewijzigde plannen in 2014 weer ingetrokken. Vervolgens gebeurt er niets en in 2018 wordt de modernisering weer op de planning gezet. Ditmaal zijn de werkzaamheden voor 2021 gepland.

nov 2018
14th nov 2018

Vliegschool Defensie op Woensdrecht in ‘erbarmelijke staat’

WOENSDRECHT - Het defensie-complex waar Nederlandse piloten worden opgeleid, verkeert in ‘erbarmelijke staat’. Dat zegt de Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht. Maatregelen zijn volgens hem snel noodza...
mei 2018
8th mei 2018

2018 – “Volgens planning wordt in 2021 met de werkzaamheden gestart”

Na het bezoek door de Inspecteur Generaal van de Krijgsmacht, wordt in mei 2018 aangekondigd dat de modernisering weer zal worden aanbesteed. Naar verwachting zal in 2021 met de modernisering worden b...
apr 2014
2nd apr 2014

2014 – Terugtrekken tender voor het aanpassen sanitaire ruimten B03 en B04

Op 2 april 2014 wordt de tender voor de aanpassing van de sanitaire ruimten van de leerlingenhuisvesting ingetrokken wegens een herziening van de legeringsbehoefte en -capaciteit.  ...
mei 2013
31st mei 2013

2013 – Tender voor de aanpassing van de sanitaire groepen gebouwen B03 en B04

In mei 2013 wordt een tender uitgeschreven voor de het aanpassen van de sanitaire groepen ca. in de legeringgebouwen B03 en B04 op de vliegbasis Woensdrecht. Deze legeringsgebouwen zijn opgebouwd uit...
dec 2010
23rd dec 2010

2010 – Omgevingsvergunning sanitaire voorzieningen B03 en B04

In verband met aanpassingen (modernisering) van de sanitaire voorzieningen van de huisvesting voor cursisten op de vliegbasis Woensdrecht, wordt in 2010 een omgevingsvergunning aangevraagd en in decem...

2018 – “Volgens planning wordt in 2021 met de werkzaamheden gestart”

Na het bezoek door de Inspecteur Generaal van de Krijgsmacht, wordt in mei 2018 aangekondigd dat de modernisering weer zal worden aanbesteed. Naar verwachting zal in 2021 met de modernisering worden begonnen.

 

2014 – Terugtrekken tender voor het aanpassen sanitaire ruimten B03 en B04

Op 2 april 2014 wordt de tender voor de aanpassing van de sanitaire ruimten van de leerlingenhuisvesting ingetrokken wegens een herziening van de legeringsbehoefte en -capaciteit.

 

2013 – Tender voor de aanpassing van de sanitaire groepen gebouwen B03 en B04

In mei 2013 wordt een tender uitgeschreven voor de het aanpassen van de sanitaire groepen ca. in de legeringgebouwen B03 en B04 op de vliegbasis Woensdrecht. Deze legeringsgebouwen zijn opgebouwd uit 3 bouwlagen met hierin ondergebracht 240 legeringkamers evenals was- en droogruimten, technische ruimten en een zolderruimte.

 

 

 

2010 – Omgevingsvergunning sanitaire voorzieningen B03 en B04

In verband met aanpassingen (modernisering) van de sanitaire voorzieningen van de huisvesting voor cursisten op de vliegbasis Woensdrecht, wordt in 2010 een omgevingsvergunning aangevraagd en in december 2010 verstrekt.