PSYCHOSOCIALE ARBEIDSDRUK. ONGEWENSTE OMGANGSVORMEN.

Juridische begeleiding, wanneer u slachtoffer bent van (seksuele) intimidatie,
agressie, geweld, pesten en discriminatie...

Bel ons gerust.

0593-543880

Tijdens uw werkzaamheden behoort u gevrijwaard te zijn van ongewenste omgangsvormen, zoals bijvoorbeeld seksuele intimidatie (ongewenste intimiteit), agressie, geweld, discriminatie of pesten. Uw werkgever dient uw werk zodanig in te richten en maatregelen te treffen, dat u daarvan gevrijwaard bent.

Deze ongewenste omgangsvormen vallen, naast onevenredige werkdruk, onder psychosociale belasting. Er zijn geen gedetailleerde richtlijnen hoe werkgevers hiermee dienen om te gaan. Werkgevers kunnen dit zelf vormgeven. Vanzelfsprekend kan uw werkgever daarbij niet passief handelen en dient uw werkgever ook actief maatregelen te treffen. Het beleid van bedrijven tegen psychosociale belasting moet onderdeel zijn van de gewone bedrijfsvoering. Bedrijven kunnen bijvoorbeeld een protocol tegen ongewenste omgangsvormen vaststellen, een vertrouwenspersoon benoemen, een klachtencommissie instellen of een bedrijfsmaatschappelijk werker inschakelen.

mr. F. (Ferre) van de Nadort

Ik vind dat je het recht hebt om te zijn wie je bent. Zeker op het werk. Druk, pesterijen, agressie of intimiteit horen daar niet thuis.

(PSYCHISCH) LETSEL op het WERK


Weten wat onze specialisten in uw zaak kunnen betekenen?

Leg uw zaak aan ons voor en wij vertellen u wat wij voor u kunnen doen. Het eerste consult is gratis en vrijblijvend, zo weet u waar u aan toe bent en zit u nergens aan vast!

Lees meer…

Ongewenste intimiteit (seksuele intimidatie)

Seksuele intimidatie en werk gaan niet samen

Van seksuele intimidatie, of ongewenste intimiteit kan bijvoorbeeld sprake zijn bij seksueel getinte opmerkingen, gebaren of ongewenste betasting. Voor de vraag of er ook daadwerkelijk sprake is van seksuele intimidatie is de wijze waarop de geïntimideerde het ervaart bepalend. Ongewenste intimiteiten horen niet thuis op de werkplek.  Een werkgever heeft ook de plicht om zijn werknemers of ambtenaren te vrijwaren van seksuele intimidatie door actief en reactief optreden. Wij staan (goedwillende) werkgevers en werknemers juridisch bij wanneer er sprake is van ongewenste intimiteiten.

Pesten op het werk

Wanneer plagen pesten wordt

Een grapje op zijn tijd moet kunnen en verlevendigt zelfs de werksfeer. Maar wanneer iemand structureel voor gek wordt gezet, is het niet grappig meer. Plagen wordt dan pesten en dat kan leiden tot ernstige gezondheidsklachten bij het slachtoffer. Pesten is iets anders dan een eenmalig incident of een conflict, hoewel een conflict met een collega of leidinggevende wel aanleiding kan zijn tot pestgedrag. Meningsverschillen, beroepsgeschillen of machtsstrijd die niet worden beslecht, werken het proces van pesten in de hand. Werkgevers zijn verplicht om beleid te voeren om pesten op het werk zo veel mogelijk tegen te gaan. Lees meer over pesten op het werk…

Agressie en intimidatie

Van agressie en intimidatie is sprake wanneer een werknemer verbaal of fysiek wordt lastiggevallen, bedreigd of aangevallen. Dit kan veroorzaakt worden door mensen binnen de organisatie (collega’s, leidinggevenden), maar ook door buitenstaanders (klanten, patiënten). Voor beide situaties geldt dat de werkgever maatregelen moet treffen om ze te voorkomen. Lees meer over agressie en intimidatie op het werk…

Juridische begeleiding en advies

Veiligstellen van uw rechtspositie

Ondanks het gebrek aan gedetailleerde richtlijnen voor (overheids)werkgevers over ongewenste omgangsvormen, zal uw werkgever er voor moeten zorgen, dat u zonder dat u te vrezen heeft voor rechtspositionele en juridische maatregelen uw beklag kunt doen. Toch blijkt maar al te vaak, dat slachtoffers van ongewenste omgangsvormen in (juridische) problemen komen. Mocht u slachtoffer zijn van ongewenste omgangsvormen, dan staan wij u graag bij met juridisch advies en begeleiding. Neemt u gerust contact op voor een vrijblijvend gesprek.

Beoordeling van uw zaak

Goed beslagen ten ijs

Om u goed juridisch te kunnen begeleiden, is het van belang, dat wij een goed beeld van uw zaak krijgen. Eén van die zaken is de beantwoording van de vraag of u uw zaak goed kunt onderbouwen. Vaak spelen er meer zaken, bijvoorbeeld rondom uw arbeidsrelatie of rechtspositie, die ook van belang zijn. Omdat onze begeleiding indien gewenst verder gaat dan de begeleiding rondom het aankaarten van de ongewenste omgangsvorm zelf, zullen wij uw zaak in veel gevallen ook daarop beoordelen en u adviseren.

[catlist name=psa numberposts=10 excerpt=yes excerpt_size=30 conditional_title=”Meer over dit dossier” conditional_title_tag=h2]