DOSSIER PARTICULIERE RECHERCHEBUREAUS

Het werk van particuliere recherchebureaus tast de persoonlijke levenssfeer
van onderzochte personen in ernstige mate aan. Daarom is dat werk aan regels
gebonden. Maar handhaving vindt vrijwel niet plaats.

Bent of wordt u onderzocht? Neem dan vrijblijvend contact op

0593-543880

Een onderzoek door particuliere recherchebureaus kan zeer ingrijpend zijn en verstrekkende gevolgen hebben. Het kan u uw baan of carrière kosten, maar het kan er ook toe leiden dat uw eer en goede naam wordt aangetast. Het kan ook uw persoon en persoonlijkheid aantasten en u kunt aanzienlijke (im)materiele schade lijden. Zelfs wanneer een onderzoek door een particulier recherchebureau achteraf onzorgvuldig blijkt te zijn geweest, zal het beeld dat met het onderzoek over u is gecreëerd nauwelijks meer uitwisbaar zijn.

Het werk van particuliere recherchebureaus is daarom aan strikte regels gebonden. Volgens die regels moet een particulier onderzoeksbureau over een vergunning beschikken en moet een particulier onderzoeker een legitimatiebewijs tonen. Ook moeten de onderzoeksmethoden aansluiten bij en in verhouding staan tot de verdenking. Die regels lijken voor zich te spreken, maar die regels worden lang niet altijd geëerbiedigd. Particuliere recherchebureaus hebben een winstoogmerk en vanuit dat winstoogmerk is het erg verleidelijk om te doen wat een opdrachtgever wenst. Verder nemen rechters in de praktijk ook onrechtmatig verkregen bewijs mee in hun beoordeling. Dat komt omdat de rechter aan zogenaamde ‘materiële waarheidsvinding’. Ook als een particulier recherchebureau bewijs tegen de regels in heeft verkregen, kan dit dus worden gebruikt. Het is dus raadzaam om u goed bij te laten staan wanneer u bent onderzocht of wordt onderzocht.

mr. F. (Ferre) van de Nadort

(PSYCHISCH) LETSEL op het WERK


Weten wat onze specialisten in uw zaak kunnen betekenen?

Leg uw zaak aan ons voor en wij vertellen u wat wij voor u kunnen doen. Het eerste consult is gratis en vrijblijvend, zo weet u waar u aan toe bent en zit u nergens aan vast!

Lees meer…

Persoonlijke levenssfeer

U heeft recht op eerbiediging en bescherming van uw persoonlijke levenssfeer. Dit recht is een mensenrecht (grondrecht) en is verankerd in artikel 8 van het Europese verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) en in artikel 10 van de Grondwet (Gw). De werkzaamheden van recherchebureaus staan op gespannen voet met deze grondrechten. Sterker nog: in de meeste gevallen wordt de persoonlijke levenssfeer van de onderzochte personen niet geëerbiedigd. Daarom was er een wet nodig om een uitzondering te maken op de in de Grondwet vastgelegde recht op eerbiediging en bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Die uitzondering is geboden in de Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus (WPBR). Bij de totstandkoming van deze wet is de noodzaak tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ook ingezien en is benadrukt, dat er regels worden gesteld om de persoonlijke levenssfeer – gelet op het overduidelijke risico op de schending daarvan – te waarborgen. Daarom is aan de toenmalige Minister van Justitie (thans de Minister van Veiligheid en Justitie) de bevoegdheid en de verplichting opgelegd op toezicht te houden en te handhaven.

Er is een uitzondering gemaakt voor de werkzaamheden van particuliere recherchebureaus, om het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer onder omstandigheden te schenden. Aan deze uitzondering is de voorwaarde verbonden dat de Minister van Veiligheid en Justitie toezicht houdt en handhaaft. Dit toezicht en handhaving is niet vrijblijvend. Het is een verplichting.

SECOND OPINION


Ontevreden over uw huidige advocaat of rechtshulpverlener?

Heeft u twijfel over de wijze waarop uw huidige advocaat of rechtsbijstandverzekeraar met uw zaak omgaat? Dan kunt u uw zaak aan ons voorleggen. Wij geven u dan een eerlijk en duidelijk oordeel!

Blog

Provincie Drenthe leert les uit ‘Marplegate’

RTVDRENTHE: BEILEN - Drenthe en Groningen zijn buitenbeentjes als het gaat om integriteitskwesties die de afgelopen vijf jaar bij de twaalf Nederlandse provincies zijn onderzocht. BEILEN - Drenth...

Omstreden bureau Marple stopt met recherchewerk

ASSEN - Het onderzoeksbureau Marple dat door een Drents onderzoek in opspraak raakte, stopt met recherchewerk. GESCHREVEN DOOR  Margriet Benak De eigenaren hebben hun vergunning voor recher...

Rammelend toezicht detectivebureaus

‘Staat aansprakelijk wegens ontbrekend toezicht op recherchebureaus’ Hilversum, 25 maart – Raadsman Ferre van de Nadort uit Beilen gaat de Nederlandse Staat aansprakelijk stellen omdat die volgens...

Oud-ambtenaar wil eerherstel Provincie Groningen

Groningen – Een oud medewerker van de dienst beheer en onderhoud eist eerherstel van de provincie Groningen. De medewerker ging in augustus 2013 akkoord met vrijwillig ontslag, maar dat deed hij onder...

Rammelend toezicht detectivebureaus

VPRO Argos | Nederland telt meer dan vierhonderd particuliere recherchebureaus ofwel privé-detectivebureaus. Het toezicht op deze bedrijven stelt weinig voor; de minister van Veiligheid en Justitie ga...