Provincie Drenthe leert les uit ‘Marplegate’

RTVDRENTHE: BEILEN – Drenthe en Groningen zijn buitenbeentjes als het gaat om integriteitskwesties die de afgelopen vijf jaar bij de twaalf Nederlandse provincies zijn onderzocht.

BEILEN – Drenthe en Groningen zijn buitenbeentjes als het gaat om integriteitskwesties die de afgelopen vijf jaar bij de twaalf Nederlandse provincies zijn onderzocht.

Met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (WOB) verkreeg NRC overzichten van alle onderzochte integriteitskwesties van de afgelopen vijf jaar.

Het NRC schrijft dat de integriteitskwesties uiteenlopen van diefstal en intimidatie op de werkvloer tot belangenverstrengeling van bestuurders en ambtenaren. Het gaat om kleine zaken die intern zijn afgedaan en om grote onderzoeken door extern ingehuurde bureaus.

‘Twijfelachtig onderzoek’
Drenthe en Groningen deelden volgens de krant een voorliefde voor de recherchediensten van Buro Suver of bureau Marple. Acht provincieambtenaren in het noorden van het land zijn volgens de krant slachtoffer geworden van twijfelachtig onderzoek van dit recherchebureau.

Raadsman Ferre van de Nadort uit Beilen bekommert zich volgens NRC ongeveer één dag in de week om de ambtenaren die in zijn ogen ‘onterecht ontslagen’ zijn. De Beiler jurist stelde vorig jaar de Staat aansprakelijk voor gebrekkig toezicht op particuliere recherchebureaus zoals bureau Marple.

‘Vooraf meer nadruk op integriteit’
Marple ligt al een paar jaar zwaar onder vuur. Het bureau van de oneervol ontslagen politiefunctionaris Elsinga raakte in 2014 in opspraak door een fraudeonderzoek bij de provincie Drenthe. Het ging om vermoedens van frauduleus handelen door enkele ambtenaren in de buitendienst, zoals het doorverkopen van gekapt hout of stenen.

Marple achtervolgde mensen, plaatste gps-bakens onder auto’s en zette een afluister-app op een telefoon van een ambtenaar. Daarover ontstond veel ophef in zowel de provinciale als landelijke politiek en ook toenmalig minister Ivo Opstelten bemoeide zich met de Drentse ‘Marplegate’. In oktober 2016 is Marple gestopt met recherchewerk.

De les voor de provincie Drenthe, zegt een woordvoerder tegen de krant, is “dat er tegenwoordig bij de provincie vooraf veel meer nadruk op integriteit is, om te voorkomen dat achteraf dit soort onderzoek nodig is.”

Lees het hele artikel van RTV Drenthe