Veteranenombudsman: twee voor twaalf voor het voortbestaan van veteranen inloophuizen

De Veteranenombudsman vindt het essentieel dat de inloophuizen voor veteranen kunnen blijven bestaan. Als er niets gebeurt, gaat per 1 januari 2020 de stekker uit veel inloophuizen. Volgens de Veteranenombudsman is het nu echt twee voor twaalf. Hij pleit dan ook nogmaals voor een structurele bijdrage vanuit de overheid.

Dit zorgt er niet alleen voor dat deze veteranenontmoetingscentra blijven bestaan, maar bespaart het Rijk en de gemeenten daarnaast zorgkosten die anders (deels) aan maatschappelijk werk, dagbesteding of intensieve begeleiding besteed zouden worden. Het goed regelen van de continuïteit van de huizen is ook een vorm van erkenning van onze veteranen. Reinier van Zutphen: “De afgelopen jaren bezocht ik veel inloophuizen. Bij deze veteranenontmoetingscentra wordt belangrijk werk verricht in de geest van de Veteranenwet: een praatje, een luisterend oor of een arm om de schouder als het even nodig is. Voor veel veteranen is het een van de weinige plekken waar ze zich echt gehoord voelen. Zij maken zich grote zorgen over het voortbestaan van de huizen.”

 

Ruim 20 inloophuizen

In Nederland zijn er ruim twintig inloophuizen voor veteranen en hun relaties. Ook op Curaçao is er een. Veteranen kunnen bij de inloophuizen terecht voor een gesprek met lotgenoten, voor dagbesteding en/of hulpvragen. Ook helpen zij vanuit de inloophuizen de gemeente bij activiteiten, zoals herdenkingen of scholenprojecten. De financiering is per inloophuis verschillend en afhankelijk van subsidies, giften en donaties. Dat maakt het soms lastig om financieel rond te komen en om toekomstgericht te werken. Naar aanleiding van de motie Bruins Slot/Kerstens gaf de Minister van Defensie eind 2018 aan in 2019 de afweging te zullen maken of en zo ja, op welke manier, het concept van de inloophuizen past binnen de volle breedte van het veteranenbeleid.

 

Vijf jaar Veteranenwet en Veteranenombudsman

In 2012 werd de Veteranenwet aangenomen. De wet regelt de erkenning en zorg voor veteranen en hun relaties. Deze wet werd van kracht op de 10e Nederlandse Veteranendag in 2014. Uit de Veteranenwet is de Veteranenombudsman, als nieuwe taak van de Nationale ombudsman, voortgekomen.