Vergoeding van affectieschade

Sinds 1 januari 2019 kunnen nabestaanden en naasten van slachtoffers met ernstig en blijvend letsel een vergoeding krijgen voor het leed en de pijn die zij ervaren als gevolg van de gebeurtenis. Deze vorm van smartengeld heet affectieschade.

 

Wat is affectieschade?

Affectieschade is het leed en de pijn die een iemand ervaart wanneer een dierbare overlijdt of ernstig en blijvend letsel oploopt. In de wet staat echter geen definitie van ernstig en blijvend letsel. Wel moet het letsel zeer ernstig en beperkend zijn. De rechter zal in de praktijk moeten beoordelen of het letsel ernstig en blijvend genoeg is voor een vergoeding. Een vergoeding voor de emotionele schade geeft nabestaanden en naasten erkenning van hun verdriet.

 

Wie kunnen een vergoeding van affectieschade krijgen?

Nabestaanden van overleden slachtoffers en naasten van slachtoffers met ernstig en blijvend lichamelijk of psychisch letsel komen in aanmerking voor een vergoeding. Deze regeling geldt alleen voor de directe kring van dierbaren, zoals de partner, kinderen en ouders van het slachtoffer. Affectieschade wordt alleen vergoed bij gebeurtenissen die door een ander zijn veroorzaakt.