Defensie biedt excuses aan voor ‘Peppi en Kokki’ incident

Beilen – Combat-fotograaf Rinze Klein heeft op 19 oktober jl. verschillende misstanden over onveilige situaties en ongewenste omgangsvormen binnen defensie aan de kaak willen stellen. Twee hooggeplaatste ambtenaren gaven zich tijdens dit gesprek uit voor ‘Peppi en Kokki’. Dit was onacceptabel voor Rinze Klein.

Klein had de vermoedens van misstanden eerder gemeld bij de hoogste militaire leidinggevende. Wanneer blijkt dat de informatie doorgespeeld wordt binnen de organisatie en zijn vertrouwelijkheid wordt geschonden, zoekt Klein het hogerop en doet zijn melding bij twee hooggeplaatste ambtenaren.

Klein, die als gevolg van zijn werkzaamheden een PTSS heeft, kwam in het nieuws nadat ook het melden bij de hooggeplaatste ambtenaren niet lukte en nadat defensie hem ontsloeg zonder vereiste vaststelling van zijn arbeidsongeschiktheid. Nadat defensie het eerdere ontslag van Rinze Klein heeft ingetrokken, geeft defensie nu ook haar excuses aangeboden voor het gedrag van haar ambtenaren tijdens het gesprek van 19 oktober jl.

De excuses komen kort nadat NRC Handelsblad bij defensie informeerde over beelden waarop te zien was dat een militair tot vier keer toe probeert een grote lichtkogel in zijn anus te stoppen, terwijl een deel van de aanwezige militairen en onderofficieren juichend en fotograferend de vergeefse pogingen van de soldaat gadeslaat.

Raadsman Ferre van de Nadort, die eerder zijn zorgen uitte over de wijze waarop defensie omgaat met het melden van misstanden, vindt het uiterst zorgelijk hoe ambtenaren op het hoogste niveau omgaan met meldingen en heeft zich daarover vervolgens beklaagd. De excuses zijn een goede stap, maar Van de Nadort geeft aan een onderzoek te willen naar de wijze waarop wordt omgegaan met meldingen van vermoedens van misstanden en de wijze waarop de vertrouwelijkheid van Klein is
geschonden.