2010 – Omgevingsvergunning sanitaire voorzieningen B03 en B04

In verband met aanpassingen (modernisering) van de sanitaire voorzieningen van de huisvesting voor cursisten op de vliegbasis Woensdrecht, wordt in 2010 een omgevingsvergunning aangevraagd en in december 2010 verstrekt.