Niet iedereen die een vermoeden van een misstand wil melden, is ook klokkenluider. U hoeft de misstand niet te kunnen bewijzen. Wel moet u uw vermoeden kunnen onderbouwen. Verder moet de misstand verder gaan dan een incident of uw individuele belang. Er moet sprake zijn van een zogenoemd maatschappelijk belang. Wanneer uw melding hier aan voldoet, valt u ook onder de bescherming die een klokkenluiderregeling u biedt.

Om u goed juridisch te kunnen begeleiden rondom uw melding van een misstand, is het van belang, dat wij een goed beeld van uw zaak krijgen. Eén van die zaken is de beantwoording van de vraag of u uw vermoeden kunt onderbouwen. De misstand zelf hoeft u niet te bewijzen. Wel is het van belang dat u uw vermoeden voldoende kunt onderbouwen. Maar ook dient er voldoende maatschappelijk belang te zijn en dient uw vermoeden actueel te zijn. Dit zijn enkele zaken die wij eerst beoordelen ten aanzien van uw vermoeden. Het is immers belangrijk om vast te stellen of u voldoet aan de vereisten om als klokkenluider te worden aangemerkt en waar nodig uw dossier te versterken.

Als klokkenluider heeft u bescherming in wet- en regelgeving. Een klokkenluider kan in principe bijvoorbeeld niet ontslagen worden omdat hij een vermoeden van een misstand meldt. In beginsel is daarmee beoogd om klokkenluiders in vrijheid hun melding van vermoedens te kunnen doen, zonder dat zij te vrezen hebben voor rechtspositionele en juridische maatregelen. Toch blijkt maar al te vaak, dat een klokkenluider in (juridische) problemen komt. Mocht u een melding willen doen, of al hebben gedaan, dan staan wij u graag bij met juridisch advies en begeleiding. Neemt u gerust contact op voor een vrijblijvend gesprek.

Vaak spelen er meer zaken, bijvoorbeeld rondom uw arbeidsrelatie of rechtspositie, die ook van belang zijn. Omdat onze begeleiding indien gewenst verder gaat dan de begeleiding rondom de melding zelf, zullen wij uw zaak in veel gevallen ook daarop beoordelen en u adviseren.

Wanneer uw vermoeden te individueel of incidenteel is, dan kan er weliswaar sprake zijn van een misstand, maar dan hoeft u nog geen klokkenluider te zijn. Ook in dat geval kunnen wij u bijstaan en kunt u uw zaak aan ons voorleggen.