Financiële tegemoetkoming Instituut Asbestslachtoffers

Wanneer u tijdens uw werkzaamheden bent blootgesteld aan asbest
en een asbestgerelateerde aandoening heeft, gaan wij voor uw belang
en voor vergoeding van lichamelijke, psychische en financiële schade.
Bij het Instituut Asbestslachtoffers kunt u een financiële tegemoetkoming (voorschot) aanvragen.

Neem vrijblijvend contact op

0593-543880

Hoe kan ik als asbestslachtoffer een financiële tegemoetkoming aanvragen?

Asbestslachtoffers met de ziekte mesothelioom of asbestose kunnen een financiële tegemoetkoming aanvragen bij het Instituut Asbestslachtoffers (IAS). Het IAS gaat met u na hoe u in contact bent gekomen met asbest. Het IAS adviseert de Sociale Verzekeringsbank (SVB) over uw recht op een tegemoetkoming. De SVB beslist of u de tegemoetkoming krijgt.

 

Tegemoetkoming asbestslachtoffers

Heeft u door asbest de ziekte mesothelioom of asbestose heeft gekregen? Dan kunt u een tegemoetkoming aanvragen. Er zijn 2 regelingen: de TAS-regeling en de TNS-regeling:

  • De TAS-regeling is voor werknemers of hun huisgenoten die ziek zijn geworden door asbest.
  • De TNS-regeling is voor zelfstandig ondernemers. Of particulieren die in een privésituatie ziek zijn geworden door asbest.

Op de website van het Instituut Asbestslachtoffers (IAS) staat meer informatie over de tegemoetkoming voor asbestslachtoffers.

 

Voorwaarden financiële tegemoetkoming

Om een tegemoetkoming te krijgen, moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo mag u nog geen vergoeding voor immateriële schade hebben ontvangen. Op de website van het IAS vindt u alle voorwaarden voor een tegemoetkoming voor asbestslachtoffers.

 

Hoogte financiële tegemoetkoming

In 2017 is de financiële tegemoetkoming voor asbestslachtoffers € 19.988. In 2016 was dat € 19.605.

 

Aanvragen tegemoetkoming asbestslachtoffers

U vraagt de tegemoetkoming aan via het aanvraagformulier slachtoffers mesothelioom of via het aanvraagformulier asbestose slachtoffers. De formulieren staan op de website van het IAS.

 

Tegemoetkoming asbestslachtoffers is voorschot van schadevergoeding

De tegemoetkoming is geen vervanging van een schadevergoeding, maar een voorschot daarop. De SVB probeert de kosten te verhalen op een aansprakelijke partij. Bijvoorbeeld uw (ex-)werkgever. Het voorschot wordt verrekend met de uiteindelijke schadevergoeding.

(PSYCHISCH) LETSEL op het WERK


Weten wat onze specialisten in uw zaak kunnen betekenen?

Leg uw zaak aan ons voor en wij vertellen u wat wij voor u kunnen doen. Het eerste consult is gratis en vrijblijvend, zo weet u waar u aan toe bent en zit u nergens aan vast!

Lees meer…

STUUR GEEN MEDISCHE GEGEVENS


Medische gegevens horen te blijven waar ze zijn: bij artsen!

Wij verlenen rechtsbijstand. Wij zijn geen artsen. Ook een eventuele rechter is dat hoogstwaarschijnlijk niet. Daarom wordt indien nodig een zogenoemde leken-rapportage opgesteld door een arts (medisch adviseur). Die vraagt uw medische gegevens (met uw toestemming) op en vertaalt deze in juridisch relevante feiten. Hij heeft, net als uw behandelend arts, medische geheimhouding. Op die manier blijven uw medische gegevens waar ze horen: bij artsen.