Oorlogsfotograaf Rinze Klein in RTL Late Night

Rinze Klein werkte ruim tien jaar als oorlogsfotograaf voor Defensie. De angstaanjagende beelden die door zijn lens op zijn netvlies werden gebrand zorgden ervoor dat hij thuis kwam te zitten met een Post Traumatische Stress Stoornis (PTSS). Voor het eerst in jaren vertelt hij zijn verhaal in de hoop andere militairen te kunnen helpen die worstelen met een oorlogstrauma binnen de gesloten cultuur van Defensie. Op 6 november 2017 is Rinze Klein te gast samen met zijn raadsman Ferre van de Nadort. 

In 2007 moest Rinze onverwacht snel en zonder voorbereiding naar Kandahar. Toen daar aankwam, bleken zijn twee voorgangers (oorlogsfotografen) te zijn gesneuveld. Dat was hem in Nederland niet verteld. De eenheid waar hij was geplaatst zat niet op hem te wachten, want zij wilden niet opnieuw een oorlogsfotograaf moeten ‘wegbrengen’.

Provincie Drenthe leert les uit ‘Marplegate’

RTVDRENTHE: BEILEN – Drenthe en Groningen zijn buitenbeentjes als het gaat om integriteitskwesties die de afgelopen vijf jaar bij de twaalf Nederlandse provincies zijn onderzocht.

BEILEN – Drenthe en Groningen zijn buitenbeentjes als het gaat om integriteitskwesties die de afgelopen vijf jaar bij de twaalf Nederlandse provincies zijn onderzocht.

Met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (WOB) verkreeg NRC overzichten van alle onderzochte integriteitskwesties van de afgelopen vijf jaar.

Het NRC schrijft dat de integriteitskwesties uiteenlopen van diefstal en intimidatie op de werkvloer tot belangenverstrengeling van bestuurders en ambtenaren. Het gaat om kleine zaken die intern zijn afgedaan en om grote onderzoeken door extern ingehuurde bureaus.

‘Twijfelachtig onderzoek’
Drenthe en Groningen deelden volgens de krant een voorliefde voor de recherchediensten van Buro Suver of bureau Marple. Acht provincieambtenaren in het noorden van het land zijn volgens de krant slachtoffer geworden van twijfelachtig onderzoek van dit recherchebureau.

Raadsman Ferre van de Nadort uit Beilen bekommert zich volgens NRC ongeveer één dag in de week om de ambtenaren die in zijn ogen ‘onterecht ontslagen’ zijn. De Beiler jurist stelde vorig jaar de Staat aansprakelijk voor gebrekkig toezicht op particuliere recherchebureaus zoals bureau Marple.

‘Vooraf meer nadruk op integriteit’
Marple ligt al een paar jaar zwaar onder vuur. Het bureau van de oneervol ontslagen politiefunctionaris Elsinga raakte in 2014 in opspraak door een fraudeonderzoek bij de provincie Drenthe. Het ging om vermoedens van frauduleus handelen door enkele ambtenaren in de buitendienst, zoals het doorverkopen van gekapt hout of stenen.

Marple achtervolgde mensen, plaatste gps-bakens onder auto’s en zette een afluister-app op een telefoon van een ambtenaar. Daarover ontstond veel ophef in zowel de provinciale als landelijke politiek en ook toenmalig minister Ivo Opstelten bemoeide zich met de Drentse ‘Marplegate’. In oktober 2016 is Marple gestopt met recherchewerk.

De les voor de provincie Drenthe, zegt een woordvoerder tegen de krant, is “dat er tegenwoordig bij de provincie vooraf veel meer nadruk op integriteit is, om te voorkomen dat achteraf dit soort onderzoek nodig is.”

Lees het hele artikel van RTV Drenthe

Twijfelachtig recherchewerk brengt een brugwachter aan de afgrond

NRC Handelsblad: Een brugwachter, een muskusrattenvanger en een fietspadencontroleur. Gewone ambtenaren zoals zij werden de dupe van dubieus integriteitsonderzoek.

Foto: Henk van de Veen

Op kerstavond in 2012 wist voormalig provincieambtenaar Peter Wolff dat hij niet dieper kon zinken. Hij woonde illegaal in een caravan in het gehucht Kopstukken, nabij Stadskanaal, had geen huis meer, geen geld, geen werk, geen perspectief. Zijn suikerziekte en psoriasis speelden op. Buiten was het min 21.

Hoe ben ik hier in godsnaam terechtgekomen, vroeg Wolff zich af. En hoe kom ik hier ooit weer weg?

Het is een wonder dat hij het kan navertellen, zegt Wolff. Hij zit aan tafel bij zijn raadsman Ferre van de Nadort, in diens kantoor in het oude stationsgebouwtje van Beilen. De dochter van Van de Nadort brengt koffie.

Oud-militair Van de Nadort is in het dagelijks leven bedrijfsjurist, maar bekommert zich circa één dag in de week om mensen die in zijn ogen ‘onterecht ontslagen’ zijn. Zoals Wolff: door het onderzoek van Van de Nadort is de afgelopen twee jaar steeds duidelijker geworden van welke opeenstapeling van misverstanden, blunders en provinciale stijfkoppigheid Wolff aan de grond brachten. En niet alleen hij, maar nog zeven provincieambtenaren in het noorden van het land.

Lees het hele artikel in het NRC Handelsblad

Rammelend toezicht detectivebureaus

VPRO Argos | Nederland telt meer dan vierhonderd particuliere recherchebureaus ofwel privé-detectivebureaus. Het toezicht op deze bedrijven stelt weinig voor; de minister van Veiligheid en Justitie gaf twee jaar geleden tegenover de Tweede Kamer toe dat hij eigenlijk geen idee heeft hoe die controle is geregeld. Toch lijkt toezicht hoognodig.

Argos onderzocht de gang van zaken in de provincie Groningen, waar drie ambtenaren die wij juridische bijstand verlenen de laan uit werden gestuurd op basis van rammelende onderzoeken van een omstreden detectivebureau.

De uitzending is op deze pagina te beluisteren.

KRO Brandpunt | Bespied door de baas

KRO Brandpunt | Fietspadencontroleur wordt van de ene op de andere dag persona non grata.

Op 1 juni 2014 besteedde KRO Brandpunt aandacht aan Ruud. Ruud was fietspadencontroleur en werd door zijn werkgever, een provincie, van de ene op de andere dag persona non grata.

Nadat er stenen bij de provincie waren verdwenen ontstond een heuse klopjacht. Ruud werd ten onrechte afgeschilderd als outlaw-biker en vuurwapengevaarlijk. Leidinggevenden werden in gepantserde wagens vervoerd. Er dook een gezin onder. Telefoons zijn afgeluisterd en er werd een GPS-baken onder de privéwagen van Ruud geplaatst.

Ruud heeft door onze tussenkomst een regeling kunnen treffen.


Naar uitzending: KRO Brandpunt | 1 juni 2014

1 6 7 8